CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI CỦA TIÊU DÙNG

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và gây dựng được niềm tin của khách hàng là vấn đề quan trọng đối với chúng tôi, vì sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi. Vì vậy, tại Hữu Tâm LLC các thông tin cá nhân của khách hàng luôn luôn được bảo mật.

Dưới đây là Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà Hữu Tâm LLC luôn cam kết:

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Hữu Tâm LLC sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng để tiện cho việc quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng về sau này và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Hữu Tâm LLC sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau tới người tiêu dùng như:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng
 • Gửi các thông báo về các sản phẩm mới
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.
 • Liên lạc và giải quyết các khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

 • Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới công ty Hữu Tâm LLC hoặc Hữu Tâm LLC giải thể hoặc phá sản.
 • Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của Hữu Tâm LLC bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.
 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng, bao gồm:
 • Ban quản trị Website
 • Bộ phận bảo hành sản phẩm
 • Bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website huutamllc.com
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 1. Địa chỉ của đơn vụ thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông Nghiệp Hữu Tâm

 • Địa chỉ: Số 25B đường số 26, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0901 464 869
 • Email: info@huutamllc.com
 1. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình
 • Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website huutamllc.com và yêu cầu Ban quản trị Website thực hiện việc này.

Thông tin liên hệ của bộ phận quản trị website: