Giáo dục canh nông là một trong những sứ mệnh của chuúng tôi với mục tiêu giúp người dân thành thị, đặc biệt các em nhỏ trở về với thiên nhiên, phát triển tư duy tốt hơn, cũng như chăm sóc sức khoẻ tinh thần tốt hơn.