TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu thị trường Hữu Tâm đã phát triển thành công dòng sản phẩm phân bón hữu cơ. Bên cạnh đó là giải pháp kéo dài thời gian bảo quản hoa quả trái cây bằng phương pháp hữu cơ an toàn cho sức khỏe người dùng và bảo vệ môi trường.

TODAY FARM không ngừng đẩy mạnh tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ nhằm quảng bá nông sản Việt với thị trường trong và ngoài nước; giúp người dân tiếp cận nhiều đặc sản trái cây và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Giá trị cốt lõi mà Hữu Tâm hướng đến