GIỚI THIỆU

Với nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu thị trường Hữu Tâm đã phát triển thành công dòng sản phẩm phân bón hữu cơ. Bên cạnh đó là giải pháp kéo dài thời gian bảo quản hoa quả trái cây bằng phương pháp hữu cơ an toàn cho sức khỏe người dùng và bảo vệ môi trường.

Giá trị cốt lõi mà Hữu Tâm hướng đến