Năm 2020, Hữu Tâm LLC bắt đầu xây dựng vườn đầu tiên tại Thành phố Đà Lạt với diện tích 3,000m2, trong đó 1,400m2 dành cho dâu tây và diện tích còn lại trồng rau củ. Theo thời gian, Hữu Tâm LLC tiếp tục mở rộng các vườn bằng cách xây dựng trang trại mới của các thành viên và liên kết với nông dân có cùng định hướng để tạo thành một chuỗi trang trại trong khu vực phía Nam. Với sứ mệnh trở thành “Người bạn Hữu cơ”, Hữu Tâm đặt mục tiêu dẫn đầu xu hướng đổi mới hướng đến sự phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống và giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và Quốc Tế.