TẢO

Năm 2019, Hữu Tâm LLC bắt đầu nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm từ TẢO. Được biết đến với vai trò đa dụng trong mọi lĩnh vực, Tảo là sản phẩm tuyệt vời trong: Y tế làm dược phẩm và chăm sóc sắc đẹp, Thực phẩm chức năng, Thức ăn chăn nuôi gia súc và thủy sản, Phân bón hữu cơ sinh học.

Cho đến nay, Hữu Tâm ra mắt 03 loại phân bón ứng với từng giai đoạn của cây trồng và Lúa: rễ, sinh trưởng và hình thành quả, được cấp phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp. Đây là sản phẩm chiến lược để phát triển bền vững của Hữu Tâm với tầm nhìn phát triển sản phẩm chất lượng cao cho con người, chăn nuôi, cây trồng với nhiều lợi ích “tối ưu”, đa dụng và phổ biến trên TG.
Hữu Tâm là đơn vị độc quyền nguồn nguyên liệu Tảo Xoắn cho ngành phân bón và thức ăn thủy sản tại Việt Nam.

TRÙN QUẾ

Nhằm bảo đảm chiến lược phát triển giá trị sản phẩm của mình, Hữu Tâm luôn chú trọng đến nguồn phân bón vật tư đầu vào nhằm đảo bảo chất lượng tốt và giá thành phù hợp cho nông dân.
Năm 2016, Hữu Tâm góp vốn thành lập trùn quế tại Củ Chi với quy mô hàng năm đạt 3,600 tấn phân trùn quế và 40,000 lít dịch trùn quế tại Củ Chi.
Với chất lượng đảm bảo, Hữu Tâm hướng đến xây dựng chuỗi giải pháp nông nghiệp bền vững cho chính trang trại của mình và cộng đồng nông dân Việt Nam.