Trong suốt 5 năm hoạt động, với mong muốn hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng nhà nông bắt kịp tiêu chuẩn Quốc Tế và tối ưu hoá cơ hội mang nông sản Việt Nam đến các quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe, Hữu Tâm không ngừng nỗ lực phát triển dịch vụ tư vấn cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc ứng dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc Tế thông qua các dịch vụ chính:

  • Tư vấn quy trình theo tiêu chuẩn vùng trồng
  • Cố vấn đầu vào nguyên liệu nông sản.
  • Quy trình sơ chế
  • Quy trình bảo quản
  • Quy trình xếp dỡ
  • Quy trình đóng gói tại vùng nguyên liệu
  • Kiểm định chất lượng