Phát biểu tại hội nghị “Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ” diễn ra ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Tương lai nền nông nghiệp Việt Nam sẽ từng bước chuyển đổi theo hướng chất lượng, giá trị gia tăng cao theo chuỗi bền vững, từng bước hạn chế chạy theo số lượng và xuất khẩu thô. Vì vậy, ngành nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ sinh học đóng vai trò then chốt”.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 6/2019, số lượng phân bón hữu cơ được công nhận lưu hành ở Việt Nam là 2.487 sản phẩm, tăng lên 3,5 lần so thời điểm tháng 12/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *