Hoạt động thu hoạch, đóng gói và bảo quản rau quả ở Lâm Đồng vẫn chủ yếu được tiến hành theo phương thức thủ công, giải pháp bảo quản chưa hiệu quả, vận chuyển lạnh chưa thông suốt…vì vậy tỷ lệ tổn thất rau quả lên đến gần ??% ( số liệu 2018)
Nguồn: Người đưa tin 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *